Cart 0

Isra' & Mi' Raj- Al- Sayyid Muhmmad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-MAkki

RM 10.00


Kitab ini menghimpunkan tiga periwayatan ulama yang terkenal iaitu:

  • Al-Ayatul 'Azhimah Al-Bahirah oleh Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Yusuf As-Syami
  • Al-Ibtihaj oleh Imam Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaithi
  • Hasyiah 'ala Al-Ibtihaj oleh Al-Imam Abu Al-Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir

Ketiga-tiga riwayat ini dihimpunkan menjadi satu periwayatan yang lengkap dan mantap serta mudah bagi pembaca mengikuti perjalanan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang tersusun rapi dari awal kejadiannya sampai kepada penghujungnya.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment