Cart 0

Islam Satu-Satunya Penyelesaian

RM 20.00ISLAM AGAMA LAIN
Islam berbeza dengan agama lain kerana ia dijamin oleh Allah akan dijaga dari penyelewengan sehingga Hari Akhirat.


KONSEP KESYUMULAN ISLAM
Islam adalah al-Din, iaitu petunjuk Allah yang melengkapi fitrah kejadian manusia, dan tidak membezakan antara urusan agama dan cara hidup.


PRINSIP PENYELESAIAN ISLAM
Segala masalah yang wujud di dunia boleh diselesaikan dengan aman sekiranya manusia kembali kepada Islam dan panduan at-Quran dan al-Sunnah.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment