Cart 0

Islam Pasca Kemerdekaan- Mazlan Ibrahim

RM 38.00


Sinopsis:

Buku ini adalah merupakan himpunan kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan III di UNTAG, Surabaya pada 23 Ogos 2004 dan di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, pada 5-6 Jun 2006. Buku ini lahir sempena 50 tahun kemerdekaan negara kita Malaysia dan 60 tahun negara Indonesia. Buku ini cuba meneroka persoalan dan isu perubahan, perkembangan dan pemodenan yang berlaku di dunia Islam kontemporari. Fenomena ini berlaku dalam berbagai-bagai bidang sama ada politik, pendidikan, ekonomi, keagamaan, sosiobudaya, kemasyarakatan, sains dan teknologi serta sebagainya selepas dunia Islam yang rata-ratanya ditakluk dan dijajah oleh kolonialis Barat memperoleh kemerdekaan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment