Cart 0

Irshaadul Ibad Ila Sabilir Rasyaad - Siri Ilmu Tasawuf

RM 8.90


Ketahuilah wahai orang yang inginkan kemenangan dunia dan akhirat, yang terbuka mata hatinya dengan nur yakin, sesungguhnya perjalanan untuk sampai kepada Allah S.W.T adalah dengan cara mengikut penghulu kita. Saidina Muhammad s.a.w pada setiap perlakuan dan amalannya. Dia lah yang menjadi tempat ikutan orang-orang yang mengikut dan iman bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Dialah pintu yang membukakan keredhaan Allah Taala dengan rahmatNya. Jadi, tidak ada jalan yang lain untuk sampai kepada Allah Taala kecuali dengan Dia (Muhammad s.a.w) dan begitu juga tidak akan dapat masuk kepadaNya kecuali dengan Dia (mengikut penghulu kita , Muhammad s.a.w) Sebagaimana firman Allah Taala yang bermaksud: "Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya." Surah Ali 'Imran ayat :85

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment