Cart 0

Industri Buku di Malaysia: Isu-Isu dan Cabaran- Hamedi Mohd Adnan

RM 14.90


Sinopsis:
Buku ini merupakan himpunan kertas kerja yang telah dibentangkan dalam pelbagai seminar sejak tahun 1992. Perbincangan isi kandungannya merangkaumi pelbagai cabaran yang dialami dalam dunia penerbitan, sama ada dalam proses penerbitan itu sendiri atau pemasarannya.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment