Cart 0
Scan

Indahnya Syariat Islam (Syaikh Ali Ahmad Al-jurjawi)

RM 45.30


Buku ini menjelaskan  tentang beragam hikmah dan rahasia yang terkandung dalam syariat Islam.

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah banyak melimpahkan nikmat-Nya kepada manusia, baik yang kita rasakan langsung maupun tidak langsung. Nikmat terbesar dan termahal yang Allah berikan adalah Islam:

  • agama yang menuntun manusia ke jalan keselamatan, di dunia maupun akhirat.
    Islam sebagai agama, membawa syariat bagi umat manusia yang di dalamnya penuh hikmah dan nilai-nilai luhur dan agung, karena hal itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta’ala yang maha Kuasa dan maha Bijaksana. Prinsip dasar syariat Islam, baik perintah maupun larangan harus dipatuhi dan ditaati tanpa tawar-menawar. Baik diketahui illat, sebab atau hikmah, ajaran tersebut atau tidak.
  • Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, melalui bukunya “Indahnya Syariat Islam” ini membeberkan secara luar biasa dan memukau tentang beragam hikmah dan rahasia yang terkandung dalam syariat Islam.


Dengan membaca buku ini, insya Allah pembaca akan semakin termotivasi beribadah, menjalankan dan memperjuangkan syariat Islam.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment