Cart 0

Imam Malik - Siri 3 ( Siri Mawaqif Al-Ulama)

RM 12.00


Buku biodata ringkas dan padat yang menceritakan tentang kisah penting Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amr bin Al-Haris bin Usman bin Jusail bin Amr bin Al-Haris AlAshbahaniy Al-Himyariy. Imam Malik merupakan salah seorang ulama terkenal dan Imam kota Madinah.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment