Cart 0

Imam Al-Syafie - Siri 1

RM 12.00


Imam al-Syafie terkenal sebagai seorang tokoh yang pemurah dengan sedikit nikmat yang dimilikinya. Beliau terkenal dengan kefakiran pada sebahagian besar masa hidupnya. Biarpun begitu, apabila beliau memperoleh kadar pendapatan tertentu, beliau tidak keberatan membelanjakannya kepada fakir miskin yang memerlukannya. Sifat ini disaksikan sendiri oleh mereka yang pernah menerima ilmunya atau mereka yang pernah bergaul dengannya.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment