Cart 0

Imam Ahmad Bin Hanbal - Siri 4

RM 12.00


Imam Ahmad Bin Hanbal adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi, sepertimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup sezaman dengannya dan juga yang mengenalinya. Beliau adlah imam bagi umat islam seluruh dunia, juga imam bagi Dar al-islam dan mufti bagi negara Iraq. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang arif tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, penerang untuk dunia, sebagai contoh dan tauladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar ketika menghadapi percubaan, soleh dan zuhud.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment