Cart 0

Ilmu Tauhid: ilahiyyat, Nubuwwat & Sam'iyyat- Ustaz Muhadir Haji Joll

RM 48.00


Sinopsis:

Buku ini menerangkan perkara-perkara penting dalam aqidah yang mesti difahami umat Islam dengan kefahaman yang benar. Aqidah yang benar akan menyelamatkan daripada kepercayaan yang membuta tuli atau ikut-ikutan. Penulis menerangkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat para nabi dan Rasul, para Malaikat, Kitab-kitab Allah, Hari Kiamat serta Qadha’ dan Qadar dengan huraian yang jelas berdasarkan dalil daripada sumber yang muktabar supaya pembaca dapat benar-benar faham dan beriman dengan keimanan yang sebenar.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment