Cart 0

Ibu Bapa Baik, Anak Bagaimana? - Abdul Razak Abdullah

RM 11.20


Sinopsis:

Buku Ibu Bapa Baik Anak Bagaimana? cuba mengupas persoalan ilmu keibubapaan yang difikirkan begitu penting sekali diketahui dan dihayati serta diamalkan dalam kehidupan rumah tangga yang cemerlang. Institusi keluarga seperti yang kita sedia maklumkan merupakan unit asas bagi sesuatu masyarakat dalam sesebuah negara. Buku ini banyak memberi tip sebagai panduan kepada ibu bapa dalam usaha menjadi yang cemerlang kerana memang wujud kelemahan dan kekurangan kita dalam mendidik anak-anak.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment