Cart 0

Hidayatus Salikin Fi Suluki Maslakil Muttaqin oleh Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam

RM 35.00


Hidayatus Salikin Fi Suluki Maslakil Muttaqinadalah kitab turats susunan asal Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani rahimahullah Taala, ulama yang tersohor dengan ketinggian ilmu agamanya sehingga tersebar ke seluruh pelosok Nusantara.


Kitab ini dikemas kini semula oleh Tuan Guru Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam agar bertepatan dengan kehendak semasa pembaca. Terjemahan dan tambahan kepada kitab “Bidayatul Hidayah” yang memuatkan perbahasan tentang amalan-amalan khusus ilmu fardu Ain dalam membentuk keperibadian Muslim untuk dekat dengan Allah SWT.

Antara fokus utama dalam buku ini :

•Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
•Ibadah
•Adab
•Akhlak Muslim
•Penyucian Jiwa
•Zikir-zikir
•Nasihat ulama

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment