Cart 0

Hidayatul-Anwar (Cahaya Petunjuk)

RM 9.90


Kitab Hidayatul Anwar merupakan pakaian dan minuman para Wali Allah. Apa jua persoalan dan cetusan yang timbul dalam kitab kecil ini adalah kata-kata orang Sufi. Ini kerana ilmu Tasawwuf adalah ilmu rasa atau ilmu dzauq. Sesiapa yang merasai dan mengalaminya sendiri akan faham nanti dengan limpah kurnia Allah Taala. Kitab yang kecil ini juga merupakan suatu karya yang sangat berharga kerana mengandungi rahasia-rahasia agama yang sangat sedikit orang awam seperti kita ini mengetahui dan mendengarnya, apalagi meminatinya. Ini kerana kita didedahkan dan dididik dengan mempelajari perkara-perkara asas sahaja tanpa mendalaminya

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment