Cart 0

Hadis- Hadis Hukum- Syeikh Hafiz Al- Munziry

RM 16.50


Sinopsis:

Selain dari kitab suci Al-Quran yang menjadi sumber hukum ialah Al-Hadis. Ia adalah sumber hukum kedua yang terbesar yang menghuraikan dan menterjemahkan isi Al-Quran.

Berdasarkan kepada hadis sahih ini penyusun telah menghimpun dan mengeluarkan hukum-hukum yang bersabit dengan seluruh aktiviti hidup manusia.

Sehubungan dengan itu adalah wajar buku ini menjadi garis panduan agar kita tidak keterlaluan melakukan sesuatu pekerjaan meskipun baik dan bermanfaat di dalam pandangan agama. Kerana itu sifat melampaui batas sehingga meninggalkan keutamaan yang dihukum wajila adalah suatu yang ditegah oleh Islam.

Mudah-mudahan buku ini dapat menyuluh dan membimbing kita supaya setiap usaha ikhtiar yang dikerjakan berada di dalam rahmat dan redha Allah SWT.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment