Cart 0

Grafik Asas: Panduan Penghasilan Bahan Pengajaran- Muhamad Hasan Abdul RAham

RM 17.00


Sinopsis:

Di dalam buku ini, pelbagai teknik penghasilan bahan pengajaran diketengahkan khususnya yang berkaitan dengan grafik, serta langkah pengedaliannya dengan cara mudah. Tambahan pula kebanyakan aspek penerangan disongkong dengan gambar dan arajah yang berkatian bagi meningkatkan lagi daya kefahaman.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment