Cart 0

Gaya Bahasa Kiasan: Penggunaan dan Keberkesanannya dalam Sajak- Maniyamin Hsji Ibrahim

RM 19.20


Sinopsis:

Buku ini mengupas secara ilmiah tentang perkembangan seni penulisan tanah air yang khusus kepada penghasilan sajak. Buku ini juga memasukkan permasalahan yang berlaku ketika berlangsung Hadiah Sastera Malaysia (HSM) yang menyebabkan sajak-sajak dicipta hanya kerana untuk memenangi hadiah dan bukan sebagai satu wadah perjuangan untyuk tatapan masyarakat. Gaya bahasa kiasan yang menjadi fokus dalam perbincangan buku ini mengetengahkan spesifikasi gaya kiasan yang termasuk jenis aspek-aspek pembinaannya, pengguna dan keberkesanan gaya bahasa kiasan dalam sajak dan perbandingan gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam sajak-sajak yang banyak kedapatan di Malaysia. Buku ini bukan sahaja sesuai kepada peminat sastera, malah masyarakat umum serta pelajar.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment