Cart 0
1

Siri Cerita Jenaka Pak Pandir: Pak Pandir dengan Pak Belang

RM 3.90


Siri Cerita Jenaka Pak Pandir

  1. Pak Pandir Membeli Kerbau
  2.  Pak Pandir Dapat Anak
  3.  Pak Pandir Dengan Buyung Emas
  4. Pak Pandir Dengan Gergasi
  5. Pak Pandir Menanam Pokok Pisang
  6. Pak Pandir Dengan Pak Belang
  7. Pak Pandir Mencari Pak Lebai dan Pak Imam
  8. Pak Pandir dan Umpan Rusa

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment