Cart 0
ScanImage01_6c02d815-3515-4028-8b0d-5fc55b720fac

Focus Geografi Tingkatan 2 KSSM

RM 17.95


Focus KSSM Tingkatan 2 - siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kuriklum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu serta mengintegrasikan keperluan Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA). Pastinya satu sumber yang hebat bagi setiap murid!

- Revisi

- Pengukuhan & Pentaksiran

- Kertas Model Ujian Pertengahan dan Ujian Akhir Sesi Akademik (Kod QR)

- Jawapan

- Resos Digital (Kod QR)

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment