Cart 0

Fly High Tingkatan 5 KBSM (50% OFF)

RM 4.90


Sinopsis:

Buku ini menyediakan paraktis yang efektif bagi membimbing murid menguasai mata pelajaran serta memberi keyakinan dan persediaan kepada murid untuk menghadapi peperiksaan.

  • Praktis Berorientasikan Peperiksaan
  • Praktis Ekstra
  • Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
  • Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM)
  • Jawapan Lengkap

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment