Cart 0

Fiqh Wanita (Edisi Kemaskini)

RM 39.00


Golongan wanita mempunyai perananya dalam masyarakat sebagaimana golongan lelaki membawa peranan mereka. Wanita tidak pernah dipandang rendah dalam Islam, bahkan diangkat tinggi dan sentiasa terpelihara. Justeru, Allah menjadikan lelaki dan wanita di muka bumi ini masing-masing mempunyai fungsi dan peranannya.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment