Cart 0

Fiqh Al-Sirah 2 - DPF

RM 19.00


Buku sirah tulisan Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti ini terdiri daripada 3 jilid, menceritakan serba ringkas mengenai perjalanan hidup Nabi Muhammad s.a.w.
Buku ini disusun dengan cara yang tersendiri kerana memberikan pengajaran dan renungan untuk setiap bab yang dibincangkan.
Buku ini juga turut menyentuh usaha-usaha orientalis barat dalam mempertikaikan perjalanan hidup Rasulullah.
Walaupun teks asal buku ini adalah dalam bahasa Arab, namun secara keseluruhannya, buku ini mudah difahami.
.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment