Cart 0

Fiqah Muslimah Dari Perspektif Agama & Medik

RM 35.00


Fiqah merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting. Ia sangat berkait  rapat dengan kehidupan sebagai seorang Muslim. Ia merangkumi kesemua aspek  sama ada dari sudut ibadat, muamalat dan sebagainya. Bagi wanita, persoalan - persoalan berkenaan dengan haid dan isu-isu kewanitaan sentiasa menjadi topik yang dibincangkan. Hal ini demikian disebabkan ia sangat berkait rapat dengan  kehidupan mereka sebagai seorang wanita.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment