Cart 0

Etika Perniagaan - Perbandingan Antara Pemikiran Barat Dan Islam

RM 33.90


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment