Cart 0

Etika dan Amalan Perniagaan- Wan Sabri Wan Hussin

RM 20.00


Sinopsis:

Buku ini memperkatakan tentang amaln perniagaan dan pengurusan organisasi yang berlaku di Malaysia dari sudut etika. Buku ini sesuai untuk rujukan pelajar pengajian tinggi dan masyarakat umum ynag berminat mengetahui amalan perniagaan dan pengurusan organisasi yang berlaku di Malaysia dari sudut etika.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment