Cart 0

Ensiklopedia Pendidikan Anak Cemerlang: Jilid 2- Hamid Ahmad Thahir

RM 27.95


Sinopsis:

Buku ini merupakan ensiklopedia pendidikan anak yang menyeluruh. Di dalamnya membincangkan tentang program pendidikan bagi anak-anak. Bermula daripada cara memilih isteri sehingga bagaimana mendidik anak sehingga dewasa.

Di dalam buku ini membincangkan suami isteri harus bersepakat untuk menentukan satu program yang dengan jelas menerangkan hak-hak dan kewajipan masing-masing dalam keluarga. Islam dengan kepadatan ajaran-ajarannya menawarkan sebuah konsep dalam membangunkan keluarga muslim.

Konsep ini adalah konsep rabbani yang diturunkan oleh Allah, Tuhan Yang Maha mengetahui. Dialah yang menciptakan manusia dan Dia pulalah yang paling mengetahui yang kompleks kehidupan manusia. Dengan demikian dapat kita katakan bahawa konsep yang ditawarkan oleh Islam adalah satu-satunya konsep dan program hidup yang sesuai dengan fitrah manusia. Buku ini juga memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan buku yang lainnya. Ini kerana pembahasan di dalamnya merujuk kepada Al-Quran dan hadis, pandangan para ulama dan idea-idea cemerlang para pakar pendidikan

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment