Cart 0

Ensiklopedia Islam Safir

RM 80.00


Ensiklopedia ini merakamkan maklumat al-quran dan ilmu yang berkaitan dengannya, aqidah, fikah serta usul, sirah nabi, ulama islam, sejarah islam baru dan lama, akhlak, agama, tamadun islam dan sebagainya. Ia ini juga memudahkan perolehan maklumat ilmiah tentang alam dan manusia, kesenian dan kesusasteraan serta cendekiawan islam dengan kajian yang menyeluruh menurut pandangan islam. Ensiklopedia islam safir terdiri daripada siri berikut :

Buku 1 - jilid 1-3

Buku 2 - jilid 4-6

Buku 3 - jilid 7-9

Buku 4 - jilid 10-12

Buku 5 - jilid 13-15 


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment