Cart 0

[30% OFF DISCOUNT] Ensiklopedia Islam- Raana Bokhari, Mohammad Seddon

RM 109.00


Buku panduan lengkap tentang sejarah Islam dari perikehidupan masyarakat Arab zaman jahiliah, lahirnya Nabi Muhammad SAW, turunnya wahyu Allah yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 hingga perkembangan yang terjadi di dunia Islam pada abad ke-21. Buku ini juga memaparkan kepercayaan dan doktrin dasar Islam dari iman kepada Allah dan rasul-Nya hingga iman kepada Hari Akhir, menjelaskan arti penting salat, puasa, zakat, dan ibadah haji/umrah, serta menyajikan potret masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia. Ensiklopedia Islam juga memberikan tinjauan menarik terhadap berbagai aspek spiritual Islam dan pengaruhnya yang luas terhadap berbagai institusi sosial, seperti perkawinan, keluarga, perdagangan, peradilan, dan pemerintahan.*BOOK MAY HAVE MINIMAL SHELFWEAR DUE TO OLD STOCK, PLEASE DO DM US FOR LIVE PHOTOS, TQ*


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment