Cart 0

Enakmen Wasiat Orang (Selangor) 1999 & Muslims Wills (Selangor) Enactment 1999 & Enakmen Waqaf (Negeri Selangor)

RM 19.50


Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan-peruntukan yang berhubungan dengan wasiat orang Islam, dan perkara-perkara yang bersampingan dengannya.

Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan yang berhubungan dengan wakaf dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Mengandungi:

  • Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 
  • Muslim Wills (Selangor) Enactment 1999 
  • Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015 
  • Wakaf (State Of Selangor) Enactment 2015

Nota: Buku ini  mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment