Cart 0

Enakmen Undang Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 & Islamic Family Law (Selangor) Enactment 2003

RM 29.50


Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Kaedah-Kaedah (Hingga 15hb MEI 2021)Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment