Cart 0

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 & Syariah Criminal Procedure

RM 22.50


Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Syariah Criminal Procedure (State of Selangor) Enactment 2003


Buku ini menggunakan DWIBAHASA (Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris)

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment