Cart 0

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003 & Administration of The Religion of Islam (Selangor) Enactment 2003

RM 25.00


Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan baru tentang pentadbiran Agama Islam; penubuhan dan fungsi Majlis Agama Islam Selangor, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.


Mengandungi:

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Administration of The Religion of Islam (State of Selamgor) Enactmemt 2003

Peraturan-Peraturan Pentadbiran Agama Islam (Fi Perakuan Faraid) 2004

Administration of the Religion of Islam (Certificate of Faraid Fees) Regulations 2004

Peraturan-Peraturan Tauliah (Negeri Selangor) 2008

Tauliah (State of Selangor) Regulations 2008

Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Negeri Selangor) 2008

Peguam Syarie (State of Selangor) Rules 2008


*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment