Cart 0

Dosa- Dosa Besar: Edisi Baru Lengkap- Imam Alhafiz Muhammad Adz-Dzahaby

RM 68.00


Sinopsis:

Buku ini mengumpulkan sebanyak tujuh puluh dosa-dosa yang dikategorikan pengarangnya sebagai dosa-dosa besar yang wajib dikenal pasti, dipelajari dan dijauhi sekalian lapisan umat Islam dalam usaha mendapat keridhaan Allah dan Rasul-Nya.


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment