Cart 0

Di Sebalik 114 Nama-Nama Surah

RM 60.00


Dewasa ini, masayarakat hanya membaca AL-Quran secara fizikal sahaja tanpa roh terlahir di dalam hati menyebabkan kemanisan iman tidak dapat dirasai oleh seseorang individu.

Hal ini menyebabkan individu tersebut tidak akan terdorong untuk mendalami ilmu Al-Quran walhal Al-Quran adalah Al-Huda (petunjuk) yang benar untuk kehidupan harian.

Dengan adanya Di Sebalik 114 Nama-nama Surah ini yang memfokuskan kepada ibrah di sebalik nama surah dengan tambahan info lain seperti hadis, sejarah, fakta saintifik, dan doa merupakan satu wadah yang baik sebagai rujukan dan panduan buat semua lapisan masayarakat umumnya untuk memahami mesej yang ingindisampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ini adalah kerana Al-Quran merupakan Az-Zikr (pemberi ingatan) sepanjang zaman dan ia tidak akan pernah luput sehinggalah kiamat.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment