Cart 0

Buku Teks: Tamadun Islam Dan Tamadun Asia- Edisi Ketiga

RM 29.90


Sinopsis:

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS Edisi Ketiga merupakan sebuah buku rujukan yang ditulis menepati silibus terkini untuk pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia yang menjadi kursus wajib bagi penuntut IPTA dan IPTS serta memenuhi kehendak Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Buku ini masih mengekalkan enam bab utama sebagaimana edisi pertama dan kedua, iaitu Pengenalan Ilmu Ketamadunan, Tamadun Islam, Tamadun Melayu: Teras Tamadun Malaysia, Tamadun India, Tamadun China dan Isu-isu Semasa dan Masa Depan Dialog Peradaban. Namun begitu, buku edisi ketiga ini telah disemak dan disusun semula oleh para penulis untuk menghasilkan sebuah buku yang lebih berkualiti kandungannya. Selain itu, Buku Revisi TITAS Edisi Ketiga turut diterbitkan untuk membantu para pelajar membuat ulang kaji serta melengkapkan penerbitan buku teks edisi ketiga ini.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment