Cart 0

Buku Revisi: Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Ketiga

RM 16.90


Sinopsis:

Buku Revisi Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Ketiga merupakan sebuah buku nota padat yang ditulis menepati sukatan pelajaran terkini untuk pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia yang menjadi kursus wajib bagi penuntut institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). 

Buku ini mengekalkan enam bab utama sebagaimana edisi pertama dan kedua. Namun begitu, edisi baharu ini telah disemak, disusun dan ditulis semula oleh para penulis untuk menghasilkan sebuah buku yang lebih berkualiti kandungannya.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment