Cart 0

Buku Revisi: Hubungan Etnik di Malaysia- Edisi Keitga

RM 16.90


Sinopsis:

Buku Revisi Hubungan Etnik di Malaysia Edisi Ketiga ini ditulis berdasarkan sukatan pelajaran yang menepati kehendak Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). Kursus ini merupakan subjek keperluan universiti yang diwajibkan kepada semua pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta. Bab-bab yang terdapat dalam buku ini ialah Pengenalan Hubungan Etnik di Malaysia Secara Umum, Konsep Asas Hubungan Etnik, Latar Belakang Pluraliti Masyarakat Alam Melayu, Perlembagaan Malaysia dan Hubungan Etnik, Pembangunan Ekonomi dan Hubungan Etnik, Politik dan Hubungan Etnik: Ke Arah Pembentukan Satu Malaysia, Pendidikan dan Hubungan Etnik, Agama dan Hubungan Etnik, Budaya dan Hubungan Etnik di Malaysia serta Cabaran Hubungan Etnik, Integrasi dan Global.

Setiap bab ditulis dalam bentuk nota ringkas yang padat untuk memudahkan para pelajar mengulang kaji subjek ini secara sistematik serta menghayati kepentingan hubungan etnik di Malaysia. Contoh-contoh soalan objektif, struktur dan esei berserta jawapan disediakan sebagai persediaan pelajar untuk menghadapi peperiksaan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment