Cart 0

Buku Panduan Kadet Remaja Sekolah- Kawad Kaki

RM 29.00


Sinopsis:

Mengikut Sukatan Kadet Remaja Sekolah Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia.

Matlamat KRSM

Melahirkan pelajar cemerlang yang beriman, berilmu dan berketerampilan selaras dengan hasrat wawasan Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Negara.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment