Cart 0

Buah-Buahan Syurga - Siri Ilmu Tasawuf - H/C

RM 32.00


Menjadi tanggungjawab ke atas anda mengajar orang yang jahil, menunjuki orang yang sesat dan mempertingkatkan orang yang lalai. Takutilah anda setiap daripada meninggalkan tanggungjawab sedemikian dalam keadaan anda berkata: "Sesungguhnya orang yang mengajar dan orang yang memperingatkan itu adalah mereka yang beramal dengan ilmunya, sedangkan aku tidaklah seperti sedemikian. "Atau anda berkata: "Aku bukanlah orang yang Ahli untuk menunjuki orang lain kerana itu adalah daripada perangai Ulama' yang besar. Kesemuanya itu adalah bercampur aduk daripada syaitan kerana mengajar, sedangkan memperingatkan itu adalah daripada jumlah beramal dengan ilmu. Padahal ulama' yang besar itu tidak akan menjadi Ulama' yang besar melainkan dengan limpah kurnia daripada Allah Taala sendiri dan beramal dengan sepenuh ketaatan serta dapat menunjuki hamba Allah Taala ke arah jalanNya.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment