Cart 0

Belajar Secara Berkesan di Sekolah- Christopher Bowring

RM 28.00


Sinopsis:

Buku ini memperkenalkan kaedah baru untuk membantu pengetua dan guru besar memimpin sekolah masing-masing secara lebih efektif. Ia antara lain menghuraikan strategi untuk melaksanakan perubahan daripada kaedah tradisi kepada kaedah terkini, menjelaskan perbezaan antara cara pembelajaran orang dewasa dan kanak-kanak, selain merangka struktur serta proses baru yang dapat memastikan pelajar dapat belajar dengan cara yang jauh lebih berkesan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment