Cart 0
Scan

Bekal Menjadi Kekasih Allah (Trilogi Buku Induk Tasawuf)

RM 110.00


Kitab Sirr Al-Asrar menyingkap rahasia dan yang di balik rahasia. Syeikh membawa kita menelusuri jejak-jejak Tuhan yang terhampar di alam semesta dan di dalam diri kita: 

  • mengarahkan kita menuju kedalaman hakikat dan menyatu dengan Sang Hakikat. Ajaran-ajaran dasar Islam (solat, puasa, zakat dan haji) dikupas kedalaman maknanya dan keeratan hubungannya dengan perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah.

Al-Fath Al-Rabbani berisi serangkaian nasihat yang diarahkan langsung ke jantung para pencari kebahagiaan akhirat. Kandungannya sangat menyentuh, ungkapannya jelas, tegas, dan mendalam. Kumpulan tausiah Syeikh selama 62 kali pertemuan ini diringkas agar dipahami lebih lekas tapi tetap membekas.

Futuhul Ghaib memuat 78 bunga rangkai nasihat yang padat, kuat, dan memikat dari Syekh Al-Jailani, mencakup ragam topik yang diperlukan oleh setiap salik

  • pejalan ruhani menuju Allah. Sekilas saja dari topik yang dibahas, kita akan menemukannya sebagai persoalan yang kita hadapi hari ini padahal sudah diulas Syeikh ratusan tahun lawas.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment