Cart 0

Bahasa Melayu - Buku Latihan Tahun 2 KSSR Semakan

RM 5.60


Buku Latihan Bahasa Melayu "ACE" Praktis

Kandungan: 

Nota Peta Minda Visual, Permainan, & Komik

Tema 1: Kekeluargaan

Tema 2: Perpaduan

Tema 3: Kebersihan Dan Kesihatan 

Tema 4: Kebudayaan Kita

Tema 5: Jati Diri, Patriotisme Dan Kewarganegaraan

Tema 6: Alam Sekitar Dan Teknologi HIjau

Tema 7: Pertanian Dan Penternakan

Tema 8: Integriti

Praktis Sumatif

JawapanPlease refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment