Cart 0

Bahasa Arab Praktikal (Nahu & Sorof)

RM 30.00


Buku baru terbit“Bahasa Arab Praktikal Nahu & Sorof”.
Buku ini mengandungi topik-topik Nahu & Sorof yang paling kerap penggunaannya,
Ia berpandukan kajian ilmiah dan kiraan statistik. Serta mengandungi:

  • Contoh ayat daripada Al-Quran & Hadith
  • Soalan praktikal yang menyeluruh.
  • Jawapan lengkap & berbaris penuh.
  • Mengandungi 34 pengelohan paling kerap.
  • 16 Qawaid pembentukan ayat.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment