Cart 0

Bahagianya Hidup Cara Islam- Abu Bakar Jabir Al Jazairi (BUKU LAMA)

RM 40.00


Sinopsis:

Kandungan buku ini merupakan mutiara yang tidak dapat dijual beli dengan wang ringgit ataupun dengan harta dunia sekalipun. Justeru ia membicarakan secara terperinci kehidupan hidup manusia seharian. Justeru itu buku "Bahagianya Hidup Cara Islam" ini perlu dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat Islam di Malaysia. Semoga dengan manfaat yang ada padanya, kehidupan umat Islam akan bertambah kebahagiaanya. Buku ini juga merupakan intisari-intisari bimbingan dan juga pendidikan bagi setiap muslim juga muslimah sepanjang zaman. Untuk medekati, mengenali, mempelajari serta memahami ilmu-ilmu Islam yang wajib ini bermula daripada Akidah Islamiah, Ibadah dan juga Akhlak maka ianya amat wajar dihati umat Islam. Dengan melengkapkan diri dengan akidah yang mantap serta diyakini, akhlak yang mulia serta budi pekerti yang terpuji sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quranulkarim dan sirah an-Nabawiyyah, ia menungjukkan cara-cara berdakwah ke jalan Allah SWT, menunaikan hak dan kewajipan terhadap agama Islam yang suci berfaktakan ayat-ayat suci Al-Quranulkarim dan hadis-hadis nabi yang mulia. Ditambah pula denga kata bicara para imam dan alim ulamak maka InsyaAllah tidak seharusnya seseorang muslim menjadi jahil.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment