Cart 0

Amal Kita Mazhab Syafi, Akidah Kita Mazhab Apa?

RM 43.00


Akidah adalah dasar agama Islam, manakala amal pula adalah cabangnya. Sekiranya persoalan mengenai permasalahan fiqh itu penting,persoalan mengenai akidah juga sama penting. Bahkan soal akidah perlu diutamakan dalam perbincangan kerana ia berkait rapat soal keimanan dan pegangan hidup manusia.

Sedari kecil kita mempelajari dan mengamalkan agama Islam mengikut mazhab fiqh Syafi’i yang dipelopori oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i. Namun, majoriti masyarakat di nusantara ini beranggapan keseluruhan aspek seperti akidah, ibadah dan akhlak juga berpandukan Mazhab Fiqh Syafi’i. Walhal hakikatnya akidah dan akhlak mempunyai kepelbagaian mazhab yang tersendiri; sama seperti kepelbagaian mazhab dalam bidang fiqh.

Ikuti kupasan dan perbahasan terperinci ilmu akidah di dalam ‘Amal kita Mazhab Syafi’i, Akidah Kita Mazhab Apa?’ untuk menjawab persoalan mengenai akidah Ahli al-Sunnah wa al-Jamaah menurut pandangan tokoh-tokoh ulama Asya‘irah dunia seperti Imam al-Sanusi, Syeikh Sa‘id Fudah, Syeikh Sa‘id Ramadan al-Buti, Syeikh al-Duri dan Syeikh Hasan Ayyub.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment