Cart 0

Athiyyah Ar-Rahman (Kurniaan Ilahi) - Siri Ilmu Usuluddin

RM 7.50


Berkata Syeikh Muhiyuddin Ibnu 'Arabi' ra: "Sirath Al-Mustaqim itu mempunyai tujuh jambatan, setiap satu jambatan perjalanannya selama 3000 tahun, iaitu 1,000 tahun naik, 1,000 tahun berjalan betul dan 1,000 tahun turun."   

Justeru pada: Jambatan yang pertama: Mereka akan ditanya tentang imannya. 

Jambatan yang kedua: Mereka akan ditanya tentang kesempurnaan solatnya. 

Jambatan yang ketiga: Mereka akan ditanya tentang zakatnya. 

Jambatan yang keempat: Mereka akan ditanya tentang puasanya. 

Jambatan yang kelima: Mereka akan ditanya tentang haji dan umrahnya. 

Jambatan yang keenam: Mereka akan ditanya tentang perkara air sucinya. 

Jambatan yang ketujuh: Mereka akan ditanya tentang mazhalim. 


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment