Cart 0
12_0001.jpg

Asy-Syamaail Al-Muhammadiyah (Rumi)

RM 36.00


Asy-Syamaail Al-Muhammadiyah  Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W 

Penulis : Abu Isa Muhammad Bin Saurah At-Tirmizi

 Kitab ini dikarang oleh Imam At-Tirmizi.  Beliau adalah salah seorang daripada enam Ashhab As-Sunan. Keseluruhan kitab ini menyentuh keperibadian Rasullullah S.A.W dan hal-hal yang berkaitan dengan diri beliau. Mempelajari kitab ini membawa kita kepada mengenali diri Rasullullah S.A.W dengan lebih dekat lagi dan seterusnya dapat menghayati, meneladani cara hidup beliau dan seterusnya menyayangi beliau, sebagai manusia yang dijadikan contoh dan teladan untuk semua umat manusia.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment