Cart 0

Asbabun Nuzul - Zulkifli Mohd Yusoff & Muhammad Mukhlis

RM 65.00


Memahami Peristiwa Memandu Pentafsiran.

Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Quran

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment