Cart 0

Asas Pemprosesan Maklumat- G.S Rao

RM 18.00


Sinopsis:

Buku ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian 1 meliputi sukatan pelajaran Tingkatan 4 dan Bahagian 2 meliputi sukatan pelajaran Tingkatan 5


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment