Cart 0

Asas-Asas Islam - DPF

RM 16.00


Buku  ini dikemukakan kerana isi kandungannya amat mudah difahami dan perlu dibaca oleh sesiapa yang ingin mendapat gambaran atau tasawwur ajaran Islam secara lebih jelas. Pengarangnya, Al-Ustadh Abul Ala Al-Maududi mengemukakan penjelasan yang amat menarik dan dapat diikuti oleh berbagai kalangan kerana cara yang dikemukan adalah cara yang sederhana.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment