Cart 0

Arahan Perbendaharaan

RM 17.50


Arahan-arahan ini dikeluarkan oleh Perbendaharaan di bawah kuasa seksyen 4 Akta Tatacara Kewangan 1957 tentang perkara-perkara mengenai tatacara kewangan dan perakaunan bagi Negeri-negeri dalam Malaysia. 

Arahan Perbendaharaan ini dibahagikan kepada tiga bab iaitu, Bab A – Tatacara Kewangan, Bab B – Tatacara Perakaunan dan Bab C – Audit, Kehilangan dan Tatacara Hapus Kira.


Mengandungi: 

Bab A - Tatacara Kewangan

Bab B - Tatacara Perakaunan

Bab C – Audit, Kehilangan dan Tatacara Hapus Kira

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment